Een lijstje van de Poisson-verdeling

VOORBEELD

In een bepaald gebied zijn er gemiddeld 4 blikseminslagen per jaar. Bereken de kans op 0, 1, 2, 3 of  4 blikseminslagen per jaar.

X~Poisson-verdeeld met $\lambda=4$

q10808img1.gif

Zet in List 1 de getallen $k=0, 1, 2, 3, 4, 5, ...$

q10808img2.gif
Kies voor PoissonPD(...) en kiesbij Data voor List en dan List1. Bij Save Res kies je dan voor List2. Als je dit uitvoert... q10808img3.gif

... dan krijg je een lijstje met de kansen voor $k=0, 1, 2, 3, 4, ...$

$P(X=0)\approx 0,018$
$P(X=1)\approx 0,073$
$P(X=2)\approx 0,147$
$P(X=3)\approx 0,195$
$P(X=4)\approx 0,195$
...

q10808img4.gif
Je kunt er zelfs een grafiekje van tekenen. q10808img5.gif

©2004-2023 Wiskundeleraar - login