0. voorkennis

Lineaire vergelijkingen

  1. Werk de haakjes en de breuken weg
  2. Breng alle termen met $x$ naar het linkerlid, de rest naar het rechterlid
  3. Herleid beide leden
  4. Deel beide leden door het getal dat voor $x$ staat.

Lineaire ongelijkheden

  1. Werk de haakje en de breuken weg
  2. Breng alle termen met $x$ naar het linkerlid, de rest naar het rechterlid
  3. Herleid beide leden
  4. Deel beide leden door het getal dat voor $x$ staat. Als dit getal negatief is dan moet je het teken omklappen.

Ontbinden in factoren

Ontbinden in factoren betekent schrijven als product. Dat kan bij getallen maar ook bij veeltermen.

Kwadratische vergelijkingen oplossen

Sommige kwadratische vergelijkingen kan je oplossen met behulp van ontbinden in factoren. Je gebruikt daarbij de volgende regel:

  • Als A · B = 0 dan A = 0 of B = 0

instaptoets HAVO 4 wiskunde B
opgaven
opgaven uitgewerkt

©2004-2024 Wiskundeleraar - login