4. kwadratische verbanden

Exact berekenen van oplossingen

Bij het exact berekenen van oplossingen van een vergelijking ga je algebraisch te werk en rond je de oplossingen niet af.

Met het algebraisch oplossen van een vergelijking wordt bedoeld dat je als schrijvende stap voor stap naar de oplossing toewerkt.

Typen kwadratische vergelijkingen

De algemene vorm van een kwadratische vergelijking, ofwel tweedegraadsvergelijking is $ax^{2}+bx+c=0$ met $a\ne0$. Deze vergelijkingen moet je algebraisch kunnen oplossen.

Er zijn verschillende typen kwadratische vergelijkingen die elk hun eigen aanpak hebben bij het oplossen.

  • $ax^{2}+bx=0$
  • $ax^{2}+c=0$
  • $ax^{2}+bx+c=0$

Tweedegraadsvergelijkingen oplossen

De abc-formule

De $abc$-formule:

$ax^{2}+bx+c=0$ met $a\ne0$ geeft:

$\eqalign{x=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}}$ of $\eqalign{x=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}}$

$D=b^{2}-4ac$.

De discriminant

Aan de discrimininant $D$ is te zien hoeveel oplossingen er zijn:

  • voor $D\lt0$ zijn er geen oplossingen
  • voor $D=0$ is er één oplossing
  • voor $D\gt0$ zijn er twee oplossingen

Parabolen

De grafiek van het kwadratisch verband $ax^{2}+bx+c$ met $a\ne0$ is een parabool.

Voor $a\gt0$ is de grafiek een dalparabool en voor $a\lt0$ een bergparabool.

Toppen, nulpunten en snijpunten

Met de grafische rekenmachine kan je de coördinaten van toppen, nulpunten en snijpunten berekenen.

plotten, schetsen of tekenen
toppen, nulpunten en snijpunten

©2004-2024 Wiskundeleraar - login