inleiding op logistische groei

Een forellenkwekerij heeft een vijver laten aanleggen. Hier worden op t=0 een aantal forellen uitgezet. Er wordt verondersteld dat de groei logistisch zal zijn. Er geldt:

$N = \Large\frac{4800}{1+50,8^{t}}$

Met $N$ het aantal forellen op tijdstip $t$ in maanden.

q7927img7.gif

  1. Hoeveel forellen heeft men uitgezet?
  2. Hoeveel forellen zijn er na 6 maanden?
  3. Na hoeveel maanden zijn er ongeveer 4000 forellen?
  4. Wat is het maximaal aantal forellen?
  5. Wanneer is de groei maximaal?

bron: wiskunde & konijnen

antwoord

©2004-2024 Wiskundeleraar - login