2. Auteur van Netwerk

Ik heb meegeschreven aan Netwerk voor de bovenbouw. Het gaat om docentenboeken met instaptoetsen, studiewijzers, proefwerken en praktische opdrachten.

Een docentenboek schrijven is nog niet zo eenvoudig en veel werk. Zoiets kan je ook niet alleen. Zoiets doe je samen. Het liefst met een collega en in samenspraak met een auteursteam. 't Was erg leuk om te doen, maar wel heel veel werk.

Bij een uitgever wordt daarvoor dan ook navenant voor betaald. Ik geloof dat ik vorig jaar voor 't laatst royalties heb ontvangen voor het werk.

Als docent kan je er in sterke mate op vertrouwen dat de proefwerken, uitwerkingen en andere suggesties door verschillende mensen zijn bekeken, dat er grote zorg is besteed aan de correctheid, e.d. Toch zitten er dan nog wel 's fouten in, maar over het algemeen mag je er van uit gaan dat het binnen de gestelde 'pakket van eisen' bruikbaar is.

De wiskundemethodes worden meestal zo gemaakt dat ze voor verschillende soorten wiskundeonderwijs bruikbaar zijn. Als docent moet je dan zelf accenten leggen en aanvullingen maken.

Opbrengsten

  • Wiskundemethoden bieden over het algemeen een zeer solide en acceptabele basis voor het verzorgen van wiskundeonderwijs.
  • Wiskundemethoden bieden naast de boeken allerlei extra's waaronder digitaal lesmateriaal, oefeningen, uitwerkingen, proefwerken, e.d.
  • De boeken en de aanvullende materialen worden met grote zorg samengesteld.
  • In een methode is de kennis van ervaren docenten verwerkt.
  • De meeste methodes hebben jarenlange ervaring met het maken van geschikt lesmateriaal.
  • Als gebruiker van een methode kan het nuttig zijn je te verdiepen in de achterliggende opvattingen over wiskundeonderwijs.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login