Overzicht transformaties van grafieken 1

Horizontale verschuiving

Vervang 'x' door 'x-a' als je de grafiek 'a' naar rechts wilt verplaatsten.

q7030img1.gif

Als je f(x)=x2+x+1 bijvoorbeeld 3 naar rechts wilt verschuiven dan krijg je:

g(x)=(x-3)2+(x-3)+1
g(x)=x2-6x+9+x-3+1
g(x)=x2-5x+7

Verticale verschuiving

Tel bij f(x) de verticale verschuiving op.

q7030img2.gif

Als je f(x)=x2+x+1 bijvoorbeeld 4 naar beneden wilt verschuiven dan trek je er 4 van af.

g(x)=x2+x+1-4
g(x)=x2+x-3

Vermenigvuldigen met een factor a t.o.v. de x-as

Vermenigvuldig het functievoorschrift met de factor 'a'.

q7030img3.gif

Als je f(x)=x2+x+1 met een factor 2 wilt vermenigvuldigen dan krijg je:

g(x)=2(x2+x+1)
g(x)=2x2+2x+2

Vermenigvuldigen met een factor a t.o.v. de y-as

Vervang 'x' in het functievoorschrift (bij vermenigvuldigen met de factor a) door $\frac{1}{a}$x.

q7030img8.gif

Als je f(x)=x2+x+1 met een factor 2 wilt vermenigvuldigen dan krijg je:

g(x)=($\frac{1}{2}$x)2+($\frac{1}{2}$x)+1
g(x)=$\frac{1}{4}$x2+$\frac{1}{2}$x+1

Spiegelen in de x-as

Vermenigvuldig het functievoorschrift met $-1$

q7030img4.gif

Als je f(x)=x2+x+1 wilt spiegelen in de x-as dan krijg je:

g(x)=-x2-x-1

Spiegelen in de y-as

Vervang in het functievoorschrift '$x$' door '$-x$'

q7030img5.gif

Als je f(x)=x2+x+1 wilt spiegelen in de y-as dan krijg je:

g(x)=(-x)2+(-x)+1
g(x)=x2-x+1

 Overzicht transformaties van grafieken

meer voorbeelden
standaardgrafieken op een rijtje
toepassingen van transformaties van grafieken

©2004-2023 Wiskundeleraar - login