Uitgewerkt

De tijden van de heen- en terugweg zijn niet hetzelfde, dus 700 is in ieder geval fout.

Neem aan dat de afstand Amsterdam-Moskou gelijk is aan A km. Er geldt:

$
\eqalign{
  & t_{heenweg}  = \frac{A}
{{800}}  \cr
  & t_{terugweg}  = \frac{A}
{{600}}  \cr
  & v_{gemiddeld}  = \frac{{2A}}
{{\frac{A}
{{800}} + \frac{A}
{{600}}}}  \cr
  & v_{gemiddeld}  = \frac{2}
{{\frac{1}
{{800}} + \frac{1}
{{600}}}}  \cr
  & v_{gemiddeld}  \approx 685,7\,\,km/uur \cr}
$

De gemiddelde snelheid is ongeveer 685,7 km/uur

©2004-2024 Wiskundeleraar - login