Faculteiten, permutaties en combinaties

Ga vanuit het Run-matrix-menu naar OPTN. q9597img1.gif
Gebruik F6-pijltje... q9597img2.gif
Kies voor PROB. q9597img3.gif
Je kunt nu kiezen tussen x!, nPr en nCr. Dat zijn faculteit, permutaties en combinaties... q9597img4.gif

$10!$=3.628.800

$(10)_{3}$=720

$
\left( {\begin{array}{*{20}c}
   {10}  \\
   3  \\
\end{array}} \right)
$=120

q9597img5.gif
Om terug te keren naar het 'normale scherm' kan je een aantal keren op EXIT klikken.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login