Actueel
Etalage

Links
Zoeken

Colofon
Help

©2004-2015

 
home


Literatuur en bronnen 2007-2008

Gebruikte literatuur

 • Weg van getallen
  Auteur: Frits Beukers
  NAW - september 2002
 • Het domino-principe
  Auteur: André de Boer
  Pythagoras - tijdschrift voor jongeren
 • Wat te bewijzen is (37)
  Auteur: Martin Kindt
  Wiskrant 26-4, Juni 2007
 • Deelgebieden van de wiskunde
  Atlas van de wiskunde, Sesam, blz.12-13
  Bosch & Keuning NV, Baarn, ISBN 9024669561
 • Lijst van bijzonder getallen
  Website van Pythagoras
 • Toegepaste wiskunde in het voortgezet onderwijs
  Jos van den Ende
  Website NVvW
 • Kies je antwoord - grafieken
  Wisbaak - Freudenthal Instituut Utrecht
 • Maak einde aan kwaliteitsdaling: stop toename onbevoegde leraren
  SP-Website
  Jasper van Dijk | lid v/d tweede kamer | 26-06-2007
 • Oneindig
  Robbert Dijkgraaf
  http://staff.science.uva.nl/~rhd/ 
 • Sinus, cosinus en tangens als functies
  Auteur: Dick Klingens
  http://www.pandd.demon.nl/sincos.htm
 • Competentiegids
  Lerarenopleiding vo/bve
  Hogeschool Rotterdam
 • Pak VMBO aan via de leraren
  Malika el Ayadi
  NRC
 • Oude didactiek past niet in nieuwe onderwijsvisies
  Uit: Thema: tijdschrift voor het Hoger Onderwijs & Management, Nr. 1, 2001.
 • Kennis overdragen, daar gaat 't om
  BN - De stem
 • Homo Zappiens: reshaping learning in a digital age
  Boekbespreking op eduSITE
  Willem-Jan van Elk
 • De zap-generatie is echt niet meer te boeien met...
  S.Stevin
  Beter Onderwijs Nederland
 • Concretisering van de kerndoelen Wiskunde
  Kerndoelen in de onderbouw VO
  Pieter van der Zwart - Stichting Leerplanontwikkeling, Enschede
  april 2007

Aanbevolen literatuur:

 • Symbolen en Formules
  Auteur: Jeanine Daems
  Bčtacanon van de Volkskrant
  Volkskrant
 • Groter als
  Auteur: Jan Stroop
  De Groene Amsterdammer, 26 juni 2004
 • Nieuw Nederlands Spelpeil
  Auteur: Jan Stroop
  NRC-Handelsblad, zaterdag 20 januari 2007
 • Van Hitler tot Hoederloo
  Auteur: Peter Burger
  Skepter 8(4), december 1994
 • Infinity - you can`t get there from here
  Auteur(s): Math Academy Online
  Platonic Realms - http://www.mathacademy.com/pr/

Literatuurverwijzingen:

 • Almering(1992):
  Analyse
  J.H.J.Almering e.a.
  geheel herzien door H.Bavinck en R.W.Goldbach
  6e druk, Delftse Uitgevers Maatschappij b.v.
  ISBN 90 6562 0788
  1992
 • A.Wilschut(2005):
  De rol van het schoolvak in een competentiegerichte lerarenopleiding
  Arie Wilschut
  Educatieve Faculteit Amsterdam


datum: 16-4-2008 - laatste wijziging: 16-4-2008

Home   Wiskast   Links   Twitter   Weblog   Kalender   E-mail   Zoeken   Help   Colofon
©2004-2015 Wiskundeleraar - weeknummer 41