LeesmapVwo en havo groeien

Hoe hoger de schoolsoort, hoe sterker de groei. Het leerlingen-aantal in het vwo is sinds 2004 met 14 procent gegroeid, het aantal havisten met 9 procent. Ook het aantal leerlingen in de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo is nog gestegen. Het 'laagste' vmbo-niveau is daarentegen met een derde gekrompen.

Deze trend is slechts deels te verklaren door de prestaties op basisscholen. Die adviseren hun leerlingen iets vaker om naar havo of vwo te gaan en iets minder vaak om te kiezen voor vmbo-kader of -basis. Maar dat gaat om verschuivingen van slechts 1 à 2 procent in de afgelopen vijf jaar.

Het voortgezet onderwijs slaagt er dus in ook leerlingen met iets minder aanleg aan een hoger diploma te helpen. Dat gaat ten koste van de gemiddeld examencijfers; die zijn in vijf jaar gedaald van 6,4 naar 6,3.

bron


©2004-2024 W.v.Ravenstein