LeesmapDiploma op maat

 • ‘Live’ docent zorgt voor hogere cijfers dan een online collega
 • Aanzienlijk meer scholieren geslaagd voor eindexamen
 • Alles draait om boeiende docenten
 • Bevoegdheid en resultaten
 • Den Haag ziet diploma op maat zitten
 • Een pleidooi voor de iJuf
 • Het eindexamen heeft zijn beste tijd gehad
 • Ict kan onderwijs versterken maar nooit interactie docent-leerling vervangen
 • Is onderwijs op maat wel zo'n goed idee?
 • Opinie: Computer kan rol leraar niet vervangen
 • Paul Rosenmöller: 'Diploma op maat beter voor scholier'
 • Stand-out teaching – minus differentiation

©2004-2022 W.v.Ravenstein