Voorbeeldtoets 3F van 2013

Ik heb een aantal moeilijke vragen uit de 3F-voorbeeldtoets besproken op mijn weblog:

voorbeeld rekentoets 3F van CITO van 2013

©2004-2024 Wiskundeleraar - login