4. Resultaten, evaluatie en toekomst

q9877img1.gifAlgemene kenmerken van de leerroute, werkwijze en uitvoering,

  • Vaardigheid
  • Attitude
  • Lerend vermogen
  • Kennis
  • Uitvoering
  • Inzicht
  • Leeropbrengst

Ik heb in ieder geval uit de eavaluatie deze gegevens gehaald:


Verbeteringen

Gaandeweg de 'cursus' heb ik al wat verbeteringen aangebracht. De eindopdracht in de huidige vorm is misschien wat veel van het goede. Ik denk dat het beter is om meer op maat extra aandacht te besteden aan rekenen, vergelijkingen, formules, telproblemen en kansrekenen. 


De toekomst

De PO in de huidige vorm gaat verdwijnen. Ik denk na over een nieuwe inhoud. Qua logistiek kunnen we hier wel mee verder. De prompte feedback werkt goed. Geindividualiseerde leerroutes en adaptiviteit moet verder ontwikkeld.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login