afstanden en bewegingen

De afstand van een punt tot een lijn

De afstand van het punt $P(x_P,y_P)$ tot de lijn $k:ax+by=c$ is:

$d(P,k)=$ $\Large
\frac{{\left| {ax_P  + by_P  - c} \right|}}{{\sqrt {a^2  + b^2 } }}
$

Bissectrices

Bij snijdende lijnen $k$ en $l$ zijn er twee lijnen waarop de punten liggen die even ver van $k$ en $l$ liggen. Dat zijn de bissectrices van de hoeken die de lijnen $k$ en $l$ met elkaar maken.

q10746img1.gif

Middenparallel

De middenparallel van de evenwijdige lijnen $k$ en $l$ is de lijn die bestaat uit de punten $P$ waarvoor geldt:

$d(P,k)=d(P,l)$

Bewegingen in het platte vlak

q10746img2.gif

vergelijkingen opstellen van bissectrices

©2004-2020 Wiskundeleraar - login