uitwerking

q10734img2.gif

  • Bereken $\angle(APH,ABC)$

q10785img1.gif q10785img2.gif q10785img3.gif

In driehoek $DSH$ kan je dan met de tangens $\angle S$ uitrekenen:

$AP$ is de snijlijn van de vlakken $APH$ en $ABC$. Het vlak $DSH$ is het standvlak. $\angle DSH$ is dan de gevraagde hoek.

$DS=2\sqrt{2}$ en $DH=3$

$
\begin{array}{l}
\tan \left( {\angle S} \right) = \frac{3}{{2\sqrt 2 }} \\
\angle S \approx 46,7^\circ \\
\end{array}
$

©2004-2020 Wiskundeleraar - login