uitwerkingen

Opgave 1

Op het eindexamen is de gemiddelde uitslag 73% met een standaardafwijking van 9% De top 10% van de geslaagden krijgen een eervolle vermelding op hun diploma. We gaan er van uit dat de uitslag normaal verdeeld is.

  • Welke is de minimale uitslag om deze vermelding te krijgen.

q10823img1.gif

Gebruik InvNormCD vanuit het startmenu:

  • InvNormCD(0.9,9,72)$\to$84,5
  • De minimale uitslag is 84,5%

Opgave 2

In een klas zitten 80 studenten. De gemiddelde uitslag is 65 met een standaardafwijking van 10. Student A behaalt 58 en student B behaalt 75. We gaan er van uit dat de uitslag normaal verdeeld is.

  • Hoeveel studenten komen er in de rangschikking tussen A en B?

q10823img2.gif

Gebruik NormCD vanuit het startmenu:

  • NormCD(58,75,10,65)$\to$0,5993...
  • Dat zijn Ans×80$\approx$47 studenten

Opgave 3

In een fabriek worden flessen automatisch gevuld. De inhoud van de gevulde flessen is normaal verdeeld rond de inhoud waarop de machine wordt ingesteld. De standaardafwijking bedraag 5cc. Men wenst dat 90% van de flessen een inhoud hebben van minstens 500cc.

  • Op welke maat moet de machine ingesteld worden?

q10823img3.gif

Gebruik de SOLVER:

  • Eq:NormCD(-1099,500,5,x)=0,9
  • Met Lower=0 en Upper=500
  • Stel de machine in op 493,6 cc

©2004-2020 Wiskundeleraar - login