Oplossing week 20

$$P(3\,\,verschillend) = \frac{{n(n - 1)(n - 2)}}{{n^3 }} \ge 0,95 \Rightarrow n \ge 60$$

©2004-2024 Wiskundeleraar - login