Toets probleemaanpak II


Opgave 1

q11164img1.gif

Een vierkant met een oppervlakte van 1 wordt verdeeld in 4 delen met een oppervlakte van a, b, c en d. In de tekening zie je een diagonaal en een lijn van hoekpunt naar het midden van de tekenoverliggende zijde.

  • Bereken exact de oppervlakte a, b, c en d.

Opgave 2

q11033img1.gif


Opgave 3

Een club krijgt 3 punten bij een overwinning en 1 punt bij gelijkspel. Na 24 wedstrijden heeft de club evenveel wedstrijden gewonnen als verloren. De club heeft 31 punten.

  • Hoeveel wedstrijden heeft de club gewonnen? Licht toe!


Opgave 4

  • Laat zien dat a + c = b + d.

Opgave 5

q1229img1.gif

In de tekening hierboven geldt: ABC is een rechthoekige driehoek met C als de rechte hoek. De lijnstukken AD, DF, FE, EC en CB zijn allemaal even lang.

  • Bereken $\angle$A in graden nauwkeurig.

BONUS

Jan is vandaag jarig. Precies 12  jaar geleden was zijn moeder 4  keer zo oud als hij. Nu is zij nog maar 2  keer zo oud als Jan. Hoe oud was zijn moeder toen Jan werd geboren?


Uitwerkingen

©2004-2024 Wiskundeleraar - login