voorbeeld 6 niet uitgewerkt

bewijs met volledige inductie: $n(n^{2}+5)$ is deelbaar door $6$. 

©2004-2024 Wiskundeleraar - login