Oplossing week 16

Het maakt niets uit. Neem maar 's een voorbeeld: 

100 euro

20% eraf $\to$ 80 euro
50% erbij $\to$ 120 euro

50% erbij $\to$ 150 euro
20% eraf $\to$ 120 euro

Een willekeurig bedrag

Bij het rekenen van een toe- of afname vermenigvuldig je met 0,8 (20% eraf) en 1,5 (50% erbij). Bij vermenigvuldigen doet de volgorde er niet toe. Dus eerst de afname of eerst de toename maakt dan verder niet uit.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login