6. toepassingen van sinuso´den

Berekeningen met de sinus en cosinus

Bij een formule als $y=3+2·sin(\frac{1}{4}\pi(x-1\frac{1}{2}))$ met $0\le x\le10$ moet je volgende vragen kunnen beantwoorden:

  1. Bereken algebraisch $y_{max}$ en de bijbehorende $x$
  2. Bereken algebraisch $y_{min}$ en de bijbehorende $x$
  3. Bereken $y$ voor $x=4,7$
  4. Bereken $x$ voor $y=4,6$
  5. Bereken de helling van de grafiek voor $x=5$
  6. Bereken de maximale helling van de grafiek

Zie bladzijde 168 van je boek.

Sinusoiden gebruiken

De gemiddelde dagtemperatuur $T$ in $^\circ C$ in Napels kan worden benaderd door het model $T=a+b·sin(c(n-d))$. Hierin is $n$ het dagnummer met $n=1$ op 1 januari.

Gegeven is dat $T$ maximaal is op 20 juli en dat $T_{max}=25^\circ C$. Verder is $T$ minimaal op 19 januari en $T_{min}=9^\circ C$.

  • Bereken a, b, c en d

Zie uitwerking Napels

Voorbeeld


Toepassingen

de molen
eb en vloed
examenopgave
pagina 168
uitwerking Napels

©2004-2022 Wiskundeleraar - login