1. voorkennis

Stelsels oplossen

  • Elimineren door optellen en aftrekken

Voorbeeld 1

$\eqalign{&\left\{\matrix{3x-5y=18\cr x-3y=14\cr}\right.\cr&\left\{\matrix{3x-5y=18\,\,\,(1)\cr3x-9y=42\,\,\,(2)\cr}\right.\cr&(1)-(2)\,\,geeft:\cr&4y=-24\cr&y=-6\cr&Invullen\,\,geeft:\cr&x=-4\cr}$

De oplossing is $(x,y)=(-4,-6)$

Stelsels oplossen

  • Elimineren door substitutie

Voorbeeld 2

$\eqalign{&\left\{\matrix{x=-3y+2\cr2x-y=11\cr}\right.\cr&2\left({-3y+2}\right)-y=11\cr&-6y+4-y=11\cr&-7y=7\cr&y=-1\cr&x=-3\cdot-1+2=5\cr&\left\{\matrix{x=5\cr y=-1\cr}\right.\cr}$

De oplossing is $(x,y)=(5,-1)$

Het leger van koning Willem I bestaat uit ridders te paard en strijders te voet. Er zijn 100 man en 316 benen.

  • Uit hoeveel ridders te paard bestaat dit leger?

Zie Oplossing week 3

Los exact op:

$\left\{ \begin{gathered} x + y + z = \sqrt{2} \\ y + z = \pi \\ z = 1 \\ \end{gathered} \right.$

HANDLEIDING GRAFISCHE REKENMACHINE

©2004-2024 Wiskundeleraar - login