0. voorkennis

Volgorde bij bewerkingen

  1. haakjes
  2. machtsverheffen
  3. vermenigvuldigen en delen van links naar rechts
  4. optellen en aftrekken van links naar rechts

Voorbeeld

Bereken 1 + 2 · 3²
Komt er geen 19 uit?
Dan doe je iets niet goed...

Berekeningen met de GR

Als je $
\Large\frac{{2 + 3}}{{3 \cdot 4 \cdot 5}}
$ wilt bereken op je GR dan moet je haakjes gebruiken:

$
(2 + 3) \div \left( {3 \times 4 \times 5} \right)
$

Doe je dat niet, dan gaat het niet goed...

foute berekeningen
introductie

©2004-2024 Wiskundeleraar - login