over het vinden van asymptoten

Asymptoten

Als een grafiek naar een lijn nadert dan noemen we dat een asymptoot. Dat kunnen horizontale, verticale maar ook schuine lijnen zijn.

q7907img1.gif

De grafiek van $y=\Large\frac{1}{x}$ heeft twee asymptoten, de x-as (y-0) en de y-as (x=0).

De formule $y=\frac{a}{x}+b$

De grafiek van $y=\frac{a}{x}+b$ ontstaat uit de grafiek van $y=\frac{a}{x}$ door deze $b$ omhoog te verschuiven.

q7907img2.gif

De grafiek van $y=\frac{a}{x}+b$ heeft de lijn $y=b$ als horizontale asymptoot en de lijn $x=0$ (de y-as) als verticale asymptoot.

©2004-2022 Wiskundeleraar - login