bewijs formule oppervlakte driehoek

Teken de hoogtelijn h:

q69317img1.gif

$ \left\{ \begin{array}{l} O(\Delta ABC) = \frac{1}{2}\cdot c \cdot h \\ \sin \angle A = \frac{h}{b} \Rightarrow h = b \cdot \sin \angle A \\ \end{array} \right. \Rightarrow ... $

Schot voor open doel...

©2004-2023 Wiskundeleraar - login