opgave 1 en 2 uitgewerkt

Opgave 1

q8381img1.gif

Het pad bestaat uit een 5 verschillende parallellogrammen. De oppervlakte is steeds "zijde × hoogte". De zijde is steeds 2 m en de totale hoogte is gelijk aan 100 m.

De oppervlakte van het pad is 2 · 100 = 200 m2. Per 10 m² kost dat €80.

De aanlegkosten zijn 20 · €80 = €1600.

Opgave 2

q11670img2.gif

Je kunt de oppervlakte van $\Delta ABC$ op twee manieren berekenen. Er geldt:

$\frac{1}{2}·AB·AC=\frac{1}{2}·BC·AD$

Invullen van de gegevens geeft:

$\frac{1}{2}·12·5=\frac{1}{2}·13·AD$
$60=13·AD$
$AD=4\frac{8}{13}$

Opgelost...:-)

©2004-2023 Wiskundeleraar - login