DWO

In de DWO is veel oefenmateriaal beschikbaar. Dit materiaal is onderverdeeld in vier onderwerpen:

Meetkunde  | Rekenen | Vergelijkingen en ongelijkheden  | Formules, functies en grafieken.

Naast dit oefenmateriaal zijn er ook diverse volledige lessen en lessenseries beschikbaar, die kunnen worden gebruikt als aanvulling op of zelfs vervanging van het reguliere boek.

©2004-2019 Wiskundeleraar - login