het vermenigvuldigen van matrices (printversie)

Twee matrices vermenigvuldig je door steeds een rij van de eerste matrix met een kolom van de tweede matrix te vermenigvuldigen.

q11731img1.gif

3 · 3 + 4 · 6 = 33

Daaruit volgt dat om twee matrices te kunnen vermenigvuldigen het aantal kolommen van de eerste matrix gelijk moet zijn aan het aantal rijen van de tweede matrix.

Het resultaat van een vermenigvuldiging van een 3x2 matrix met een 2x3 matrix is een 3x3 matrix. Om dat te onthouden kun je denken aan:

q11731img2.gif

Het getal in de productmatrix dat op de tweede rij in de derde kolom staat is dus het product van de tweede rij van de eerste matrix en de derde kolom van de tweede matrix.

Heeft een matrixvermenigvuldiging betekenis?

Deze vraag is moeilijker te beantwoorden. De beste manier is om één van de getallen uit de productmatrix na te rekenen en dan precies na te gaan wat je nu eigenlijk doet.

Machten van een matrix

Een vierkante matrix met op de hoofddiagonaal uitsluitend enen en alle andere elementen gelijk aan nul heet een eenheidsmatrix.

Zo is $\left({\begin{array}{*{20}c}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\\end{array}}\right)$ de 3x3-eenheidsmatrix

Je kunt een vierkante matrix met zichzelf vermenigvuldigen. In plaats van $A·A$ schrijven we $A^2$.

Je kunt met de GR (Run-Matrix-menu) met matrices rekenen. Dat neemt niet weg dat, om goed te begrijpen wat je aan het doen bent, je dat ook zonder GR moet kunnen.

©2004-2023 Wiskundeleraar - login