2. Functies, grafieken en verbanden

  • Grafieken herkennen en tekenen
  • Lineaire functies
  • Kwadratische functies
  • Exponentiele functies
  • Machtsfuncties
  • Evenredig en omgekeerd evenredig

©2004-2024 Wiskundeleraar - login