6. Taal van de wiskunde

 • Meetkundige tekeningen en schema’s
 • Schematische voorstellingen, tabellen en grafieken
 • Notaties in de wiskunde
 • Rekenkundige, wiskundige en meetkundige uitdrukkingen
 • Formele, informele notaties en modellen
 • Wiskundige begrippen
 • Contexten en probleemsituaties beschrijven met wiskundige begrippen
 • Structuur van bewijzen
 • Rekenregels
 • Stappen in een berekening
 • Gebruik van computertaal en rekenmachinetaal

Zie:

©2004-2024 Wiskundeleraar - login