creatief denken

Creatief denken en handelen

nieuwe ideeën bedenken en deze uitwerken en analyseren

een ondernemende en onderzoekende houding

denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen zien

creatieve technieken kennen en hanteren

risico's durven nemen en fouten zien als leermogelijkheden

©2004-2024 Wiskundeleraar - login