1. twee soorten groei

Lineaire groei

Bij lineaire groei:

  • neemt de hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal toe
  • hoort een formule van de vorm $N=at+b$, waarin $a$ de toename per tijdseenheid is en $b$ de beginhoeveelheid
  • is de grafiek een rechte lijn

Exponentiële groei

Bij exponentiële groei

  • wordt de hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal vermenigvuldigd
  • hoort een formule van de vorm $N=b·g^t$, waarin $g$ de groeifactor per tijdseenheid is en $b$ de beginwaarde.

Tabellen bij exponentiële groei

Het herkennen van exponentiële groei bij een tabel:

  1. Bereken voor even lange tijdsintervallen de groeifactor:
    $\eqalign{g=\frac{nieuw}{oud}}$
  2. Verschillen de uitkomsten weinig, dan mag je uitgaan van exponentiële groei.

q12893img1.gif

Grafieken bij exponentiële groei

©2004-2023 Wiskundeleraar - login