0. voorkennis

Soorten van stijgen en dalen

p1448img1.gif p1448img2.gif p1448img3.gif

p1448img4.gif p1448img5.gif p1448img6.gif

Je ziet hier de verschillende soorten van stijgen en dalen.

Voorbeeld

Gegegeven is de de formule:

$\eqalign{N=\frac{100}{1+5\cdot 0,6^t}}$ met $t\ge0$

  1. Beredeneer hoe uit de formule volgt dat de grafiek van $N$ stijgend is.
  2. Beredeneer wat het verzadigingsniveau is.
  3. Onderzoek welke soorten van stijgen bij de grafiek van $N$ voorkomen.

Uitwerking

  1. Als $t$ toeneemt dan neemt $0,6^t$ af. Dan neemt de noemer $1+5·0,6^t$ ook af, dus neemt $N$ toe.
  2. Als  $t$ heel groot wordt dan wordt $0,6^t$ gelijk aan nul. De noemer wordt $1$. Het verzadigingsniveau is $100$.
  3. In het begin heb je te maken met toenemende stijging, daarna met afnemende stijging.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login