Samenvatting


Analyse

 • Wat is de aanleiding voor de cursus?
 • Voor welke leerlingen?
 • Welke voorkennis is nodig?
 • Stel de leerdoelen vast.
 • Welk bronnen heb je nodig?
 • Hoe past de cursus in het (examen-)programma?


Ontwerp

 • Expliciteren van de leerdoelen
 • Welke producten gaan de leerlingen maken?
 • Hoeveel tijd gaan leerlingen aan de opdracht besteden?
 • Wat zijn de beschikbare hulpmiddelen?
 • Wat voor lesmateriaal heb je nodig?
 • Hoe stel je de beoordelingscriteria vast?
 • Welk bronnen ga je gebruiken?


Ontwikkelen

 • De inhoud vaststellen
 • Bedenken en ontwikkelen leerlingactiviteiten
 • Lesmateriaal maken
 • Beschikbaar maken van het lesmateriaal
 • Ga je je werk delen? Met andere docenten? Buiten school?


Uitvoeren

 • Uitrollen van de cursus
 • Uitproberen in de les
 • Handleiding of aanwijzingen voor leerlingen maken


Evalueren

 • Beoordelen van het werk van leerlingen
 • Feedback over de cursus verzamelen
 • Voorstellen voor verbetering van het materlaal en de uitvoering

©2004-2022 Wiskundeleraar - login