Toepassingen en probleemaanpak


Opdracht 1

In figuur 8.36 zie je een reuzenrad. De diameter is 40 meter. Het middelpunt bevindt zich 22 meter boven de grond. De omlooptijd is één minuut.

  • Geef een formule voor de hoogte $h$ van het stoeltje. Neem $t$ in seconden.

Opdracht 2

De gemiddelde dagtemperatuur $T$ in $^\circ C$ in Napels kan worden benaderd door het model $T=a+b·sin(c(n-d))$. Hierin is $n$ het dagnummer met $n=1$ op 1 januari.

Gegeven is dat $T$ maximaal is op 20 juli en dat $T_{max}=25^\circ C$. Verder is $T$ minimaal op 19 januari en $T_{min}=9^\circ C$.

  • Bereken a, b, c en d

Opdracht 3

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde maandtemperaturen (in °C) weer voor het jaar 2014.

maand jan feb maa april mei jun  jul aug  sep okt nov dec
temp   4  5,3  9   14   19  22,6 24  22,6  19  14  9  5,3
  • Geef een functievoorschrift die de gemiddelde maandtemperatuur weergeeft als functie van de maand.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login