Oplossing week 5

In onderstaand figuur kan je $A$ verslepen. Zo kun je misschien iets ontdekken...

De grootste oppervlakte als de tophoek 90o is. Neem voor de lengte van de derde zijde $15\sqrt{2}$.

©2004-2020 Wiskundeleraar - login