Wiskunde is een kernvak

"Wiskunde is en blijft in het voortgezet onderwijs een kernvak vanwege haar waarde voor persoonlijke vorming, voor maatschappelijke toerusting en voor de voorbereiding op andere disciplines, vervolgopleidingen en beroepen. Een optimale realisatie hiervan vraagt, van vmbo tot vwo, om een kerncurriculum in de onderbouw dat een brede basis legt gericht op vorming, toerusting (waaronder gecijferdheid, statistische geletterdheid en algoritmisch denken) en fundering. In de bovenbouw vindt profilering en differentiatie plaats op basis van capaciteiten en voorkeuren van leerlingen en behoeftes van vervolgopleidingen."

 • Wiskunde in het voortgezet onderwijs (t.b.v. Curriculum.nu)

Wiskunde is een kernvak
 • persoonlijke vorming
 • maatschappelijke toerusting
 • voorbereiding op andere disciplines, vervolgopleidingen en beroepen

Onderbouw legt een brede basis

 • vorming
 • toerusting
  • gecijferdheid
  • statistische geletterdheid
  • algoritmisch denken
 • fundering

Bovenbouw:

 • profilering en differentiatie
  • basis van capaciteiten
  • voorkeuren van leerlingen
  • behoeftes van vervolgopleidingen

Vaardigheden en competenties

Op deze pagina kan je beschrijvingen vinden van wat ik dan maar kernbegrippen in het wiskundeonderwijs heb genoemd. Waar houden we ons in de onderbouw bij wiskunde mee bezig? In willekeurige volgorde en waarschijnlijk onvolledig, maar je moet ergens beginnen...

©2004-2024 Wiskundeleraar - login