Het vliegtuig

Eén van de vragen uit probleemaanpak:

Een vliegtuig vliegt van Amsterdam naar Moskou met een gemiddelde snelheid van 800 km/uur. Op de terugweg heeft het de wind tegen en haalt het (gemiddeld) niet meer dan 600 km/uur.

  • Bereken de gemiddelde snelheid over de gehele tocht.

Het antwoord is, in ieder geval, niet gelijk aan 700 km/uur. Nee dat zit anders in elkaar...

In de leerroute staat nog wel een hint:

  • Als je nu 's zou weten dat de afstand Amsterdam-Moskou gelijk is aan $2400$ km, zou je de gemiddelde snelheid over het gehele traject kunnen uitrekenen? Zo ja.. als je 't met $2400$ kan kan je dan ook met $A$?

Dat is dan waarschijnlijk wel een bruikbare aanpak. Als je moeite hebt met een formule opstellen probeer het dan eerst met een concrete waarde en aap jezelf na...:-)

©2004-2024 Wiskundeleraar - login