ICT jaar 1 lerarenopleiding

"My grandfather once told me that there were two kinds of people: those who do the work and those who take the credit. He told me to try to be in the first group; there was much less competition."
-- Indira Nehru Gandhi

I.C.T. staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Met de introductie van het overheidsproject 'Investeren in voorsprong' is dit op scholen de gevleugelde afkorting geworden voor de integratie van computers in het onderwijs.

Het Digitaal Rijbewijs voor het Onderwijs (DRO) is in het leven geroepen in het kader van nascholing van leerkrachten zoals dat in het project 'Investeren in voorsprong' en de latere beleidsnotitie 'Onderwijs Online' is aangegeven. Het DRO is een basiscertificaat, bestemd voor onderwijsgevenden, om te kunnen aantonen dat men beschikt over basisvaardigheden in de Informatie- en Communicatie- Technologie (ICT).

Het eerste jaar van de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam is het propedeusejaar. De studenten oriŽnteren zich op de verschillende vakgebieden en op het toekomstig beroep van leraar. Op de website staat:

Zo moet iedere toekomstige docent natuurlijk een aantal basisvaardigheden in informatie- en communicatietechnologie hebben (het 'digitale rijbewijs').

..en zo is het maar net. Om inhoud te geven aan deze ontwikkelingen verzorgen we in jaar 1 voor alle studenten een cursus ICT/dro. In deze cursus wordt een start gemaakt met het verwerven van de competenties rondom ICT en het gebruik van ICT in het onderwijs. De website speelt daarbij een ondersteunende rol en hopelijk een voorbeeld-functie.

  • Lerarenopleiding VO/BVE - Hogeschool Rotterdam - 26 juli 2003

Op 1 september 2007 ben ik definitief gestopt met het aanbieden van de cursus. De website was op verzoek van het management nog een half jaar beschikbaar.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login