Wat is WisFaq?

WisFaq is de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskundeonderwijs van Nederland en België.

Ontstaan

Tijdens een overleg van webmasters van wiskundewebsites is ooit het idee ontstaan van een centrale digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs. Veel webmasters kregen van tijd tot tijd allerlei meer algemene vragen binnen over wiskunde en wiskundeonderwijs. Het goed beantwoorden daarvan was tijdrovend. Vaak werden de vragen ook niet aan de juiste persoon of instantie gesteld zodat weer doorverwezen moest worden. Het leek een goed idee om een centrale plek op het web te hebben waar vragen gesteld en beantwoord zouden kunnen worden.

In het najaar van 2001 was een prototype van WisFaq in de lucht en sinds 2002 is de website volledig functioneel.

Ontwikkeltraject

In eerste instantie was de opzet van WisFaq eenvoudig:Aan de hand van de gebruikerservaringen hebben de website steeds verder aangepast, verbeterd en uitgebreid. Veel van die ‘nieuwe functionaliteiten’ had niemand van te voren kunnen bedenken. We zijn ‘gestart’ en hebben gekeken wat ‘handig’ zou kunnen zijn.

Functionaliteiten die niet gebruikt werden hebben we er uitgesloopt. Nieuwe wensen hebben we zoveel mogelijk gehonoreerd. Op die manier worden de beantwoorders niet gedwongen in een keurslijf maar kunnen zelf meebepalen wat ‘handig’ is.

De meeste nieuwe functionaliteiten hebben te maken met het indelen van de vragen (profiel, schooltype, niveau…), onderlinge communicatie (e-mail, annotaties, …), formules, plaatjes, …

Beantwoorders

Iedereen die het nuttig en interessant vindt kan vragen beantwoorden in WisFaq. Meestal regelt dat zichzelf. Fouten maken is er niet bij. Dat maakt WisFaq ook wel bijzonder. De vragen worden beantwoord door mensen die weten waar ze ’t over hebben en we houden elkaar in de gaten. Wat dat betreft zijn we ‘echt’ community met een gemeenschappelijke belangstelling: wiskunde en wiskundeonderwijs. Als er iets in WisFaq staat dan mag je er van uit gaan dat het klopt! Waar vind je dat nog tegenwoordig?

De vragen worden beantwoord door allerlei mensen: wiskundigen, docenten, studenten, e.d. met allemaal verschillende achtergronden, leeftijden en land van herkomst…:-)

Er zijn beantwoorders bij die er van het begin bij waren maar er komen ook steeds weer nieuwe beantwoorders bij. Omdat we geheel onafhankelijk zijn en geen (structureel) budget hebben mag je er van uit gaan dat beantwoorders alleen dingen doen die ze leuk vinden om te doen. Het moet niet, het mag… en laten we nu eerlijk zijn… wat is er leuker om anderen mensen te helpen die wiskunde onder de knie te krijgen? Waarschijnlijk is dat ook wat ons bindt, de liefde voor het vak en dat enthousiasme graag te willen delen met anderen.

Kennisbron en deskundigheidsbevordering

Een paar jaar geleden kwam bij een enquête bij de lerarenopleidingen WisFaq als bron op de derde plaats terecht, zowel bij de docenten als de studenten. Als je iets wilt weten over een ‘wiskundig onderwerp’ dan is WisFaq kennelijk een plek om te gaan kijken.

Voor webmasters van wiskundesites is WisFaq ook een fijne plek om naar te verwijzen. Heb je vragen over wiskunde? Ga dan naar WisFaq! Maar ook uitgevers of instellingen van onderwijs hebben belang bij een wiskundevraagbaak. Daarnaast voorziet WisFaq in hulp aan studenten die moeten bijspijkeren of een toelatingsexamen moeten doen. Handig wel…:-)

Voor mij is WisFaq zelfs na 10 jaar nog steeds een grote bron van inspiratie.

Willem van Ravenstein | Den Haag, december 2011 | #boektweepuntnul

p1218img1.gif


Ravenstein, W. van (2011). Wat is WisFaq? 
WisFaq, december 2011

©2004-2024 Wiskundeleraar - login