Effectiviteit van een verpakking

Een marketeer verstaat onder de effectiviteit van een verpakking iets heel anders dan een econoom. Voor fabrikanten is het nuttig om te weten hoe je met zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal een maximale inhoud kunt verpakken. Voor de maximale inhoud bij een gegeven oppervlakte kom je al snel uit bij de bol. Een bol zou dus per inhoud het minste verpakkingsmateriaal kosten, maar een bol als verpakking is natuurlijk niet zo handig. 

Als je kijkt naar een cilindervormig blik kan je uitrekenen wat de minimale oppervlakte is bij een gegeven inhoud. Als je het grondvlak en bovenvlak meerekent zou dat er als volgt uit kunnen zien.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login