0. Attitude


ICT en onderwijs is aan veranderingen onderhevig. De docent heeft een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs.

De docent toont aan dat hij/zij:

  1. zelfstandig, creatief, maar kritisch gebruik maakt van mogelijkheden van ICT in het onderwijs;
  2. flexibel is in het gebruik van ICT en onderwijs;
  3. samenwerking zoekt met collega’s die in een vergelijkbare situatie rondom ICT en onderwijs verkeren;
  4. op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs;
  5. in staat is om binnen zijn concrete werksituatie te reflecteren op zijn eigen handelen en de vorderingen van leerlingen.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login