4. Arrangeren en ontwikkelen


De docent kan ICT gebruiken voor het arrangeren en/of het ontwikkelen van digitaal leermateriaal.

De docent toont aan dat hij/zij:

  1. gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal leermateriaal en in staat is om hieruit zijn eigen (digitale, interactieve) leereenheid te arrangeren;
  2. leermateriaal ontwikkelt voor een digitale omgeving waarbij rekening gehouden wordt met verschillen in niveau, interesse en tempo en wijze van leren en ontwikkelprincipes voor digitaal leermateriaal;
  3. op de hoogte is van regels die gelden voor copyright en bekend is met diverse copyrightmodellen (bijvoorbeeld: , public domain, creative commons, Wikimedia commons, GNU).

©2004-2024 Wiskundeleraar - login