ICT en de lerarenopleiding

"De lerarenopleidingen zijn bij uitstek een plaats waar systematisch en vernieuwend aan het onderwijs gewerkt kan worden. Vertrouwde en populaire onderwijsmethoden vinden niet zelden hun oorsprong bij een lerarenopleiding (...).

Het is dus niet zo dat docenten van lerarenopleidingen zich categorisch onderscheiden van 'gewone' leraren, omdat zij wél over de juiste vaardigheden beschikken, maar veeleer omdat het tot de taak gerekend wordt van lerarenopleidingen om na te denken over hoe goed onderwijs georganiseerd moet worden."


©2004-2024 Wiskundeleraar - login