1.1.2 Kerndoelen en eindtermen

Heeft kennis van de kerndoelen en eindtermen.
  1. Lees de eindtermen voor het domein 'rekenen' en onderzoek waar deze eindtermen worden getoetst in één (recent) examen.
    Uit 1.2 Rekenen voor de lerarenopleiding

  2. Bestudeer de PTA's van vmbo-t van je stage/werkplek en beschrijf voor één onderwerp hoe leerlingen daarop worden voorbereid.

©2004-2023 Wiskundeleraar - login