2.2.1 Rekenen en wiskunde basisschool

Heeft kennis van de achtergronden, inhoud en didactiek van het reken- en wiskundeonderwijs op de basisschool.
  • Ga na welke didactische modellen in het basisonderwijs gebruikt worden bij het leren rekenen met procenten. Bekijk daarvoor een rekenmethode voor de basisschool.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login