3.1.1 Aanzetten tot activiteit

Zet leerlingen aan tot wiskundige activiteit (zelf denken/werken)
  • Stel in een stageles vragen die leerlingen uitdagen zelf oplossingen te verzinnen en stimuleer leerlingen eigen oplossingen onder woorden te brengen. Formuleer die vragen in je lesvoorbereiding en laat die les op dit punt beoordelen door een observator.

©2004-2023 Wiskundeleraar - login