3.5.3 Leren door voorbeelden

Kan voorbeelden geven op verschillende niveaus van abstractie.
 • Leren door voorbeelden kent 10 aandachtspunten waaronder (zie 1.7, blz. 18):
   
   3. eenvoudig beginnen
   5. voldoende voorbeelden
   6. voldoende variatie
   7. ook voorbeelden van de leerling
   8. praktijkvoorbeelden
  10. ook extreme voorbeelden

  Neem een hoofdstuk uit een wiskundeboek en wijs aan waar je de hierboven genoemde aandachtspunten herkent of mist.
  Uit 1.7: „Leren van wiskunde‟

©2004-2024 Wiskundeleraar - login