5. Twee metselaars

q5711img1.gifq5711img1.gif

Twee metselaars bouwen samen aan één toren. Ze doen er 20 uur over. Als ze elk apart een toren bouwen doet de ene er 9 uur langer over dan de andere.

  • Hoe lang doet elk over het bouwen van 1 toren?

©2004-2024 Wiskundeleraar - login