4. Wiskundige correctheid

Naast spelling, woordgebruik, schrijfstijl kan je lesmateriaal beoordelen op de wiskundige inhoud. Je kunt daarbij denken aan de voorbeelden die er worden gegeven, de activiteiten die leerlingen verondersteld worden te ondernemen, de uitwerkingen van de voorbeelden en de opgaven en het gebruik van de juiste wiskundige begrippen.

Er kunnen natuurlijk altijd rekenfouten voorkomen en verschrijvingen, maar men moet geen onzin verkopen. Vooral bij praktische toepassingen willen auteurs nog wel 's uit de bocht vliegen! Je helpt leerlingen niet bij het verwerken van de stof met toepassingen die vergezocht of zelf geheel onjuist zijn.

Het gebruik van onzinnige (of niet bestaande!) begrippen is niet wenselijk. Je moet de dingen ook niet eenvoudiger of anders voorstellen dan ze zijn. Kennis over de veronderstelde voorkennis en het uiteindelijk doel zijn ontontbeerlijk om de goede relaties te leggen met het ontwikkelen van begrip en inzicht.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login